2018


Pomorskie Sztormy (Pomeranian Storms)

Award by Pomeranian Marshal Office and Gazeta Wyborcza Trojmiasto Magazine
Nomination in Culture; Man of the Year Category.

 

Zrzut ekranu 2018-03-10 o 14.00.36


Wielka Kronika, Galeria Bielska BWA, 02.03. – 02.04.2018

plakat Marcin Zawicki 2000 piksWielka Kronika to premierowa odsłona moich najnowszych obrazów, wzbogacona o kilka prac z serii Homoiomerie oraz dopełniające całości obiekty przestrzenne.
Szeroką oś wystawy stanowi problem materii i jej przeobrażeń, zagadnienie rzeczywistości widzialnej i jej relacji do świata fizycznego; prawda zawarta w reprezentacji. Alchemiczne przeistoczenia, próba zapanowania nad materią, zrozumienia i powtórzenia zasad, które z perspektywy nauk przyrodniczych, widziane oczami świata i konstytuującej je „natury rzeczy”, są regułami prostymi, najbardziej oczywistymi. Oczekiwany awans ołowiu na drogocenne złoto zdaje się być na wyciągnięcie ręki, jednak im bliżej sukcesu, tym blask rezultatu (drogocenny kruszec) zdaje się blednąć na rzecz istoty samego procesu transmutacji. Bo jeśli ta, to i każda inna przemiana zdaje się być możliwa.

Cudowne przeistoczenie obrazu jest zaklęte w pierwszym dotyku pigmentu na jego białej powierzchni. W jednej chwili prostokąt, figura dwuwymiarowa przeistacza się w formę przestrzenną: otwiera do wewnątrz i na zewnątrz. Finestra aperta zagląda wgłąb siebie, a wektor pigmentu w kierunku oka patrzącego. Obraz – przedmiot nabywszy siłę reprezentacji odnosi poza siebie: tej chwili staje się przezroczysty. Znika. Czary.

Narracja obrazu nie jest nigdy linearna. Malarstwa nie można czytać tak, jak czyta się powieść. Wielowymiarowa siatka współzależności jest rozpięta także pomiędzy poszczególnymi obrazami; ich całymi światami i najdrobniejszymi detalami. Wielka Kronika to opowieść o materii i ruchu, stawaniu się i entropii. Historia pewnego zamkniętego układu, niewielkiego uniwersum rządzącego się nie do końca jasnymi zasadami, których logika czytelna w obrazach, przysparza spore trudności przy próbie zwerbalizowania.

Chaos materii, erupcja budulca widzialności zastyga, porządkuje się w formy, żeby za chwilę rozpuścić się ponownie w wielkim potopie oczyszczającym niedoskonały świat przed kolejną próbą znalezienia regulującej zasady.

(Uwaga! Niektóre z prezentowanych zjawisk zaistniały na poziomie subatomowym).

 

Work in progress:
Opening:

fot. Krzysztof Morcinek