MONOGRAPHS


Marcin Zawicki

ISBN 978-83-959145-5-3, ZPAP Gdańsk, Polska, 2023

88 Pages
Text: Marcin Zawicki’s diegesis peri tes akinetes physeos by Zbigniew Brzostowski
Design: Mariusz Hoffman

download complete PDF<<<


Gesty | Gestures

ISBN 978-83-948842-0-8, Fundacja Artystyczna Podróż Hestii, Sopot, Polska, 2017

60 pages
Text: „Gest portretowania gestów” by Marta Smolińska
Design: Sylwia Kasprowicz | Fusy Studio

DSC05260JPG


Zarodki | Germs

ISBN 978-83-63211-63-9, Publ.Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, Polska, 2016

24 pages
Text: „Greasy umbilical cords of the world Homoiomerie and Ergot by Marcin Zawicki” by Marta Smolińska
Design: Kaziemierz F. Napiórkowski | Galeria Sztuki Wozownia

dsc03451


Coś dziwnego tu się zbliża | Something Strange Is Coming

ISBN 978-83-65153-13-5, Publ. Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski, Polska 2016

36 pages
Text: „A Garden Nonexistent yet represented” by Stach Szabłowski
Design: Sylwia Kasprowicz | Fusy Studio

1


Chorografia | Chorography

ISBN 978-83-61440-76-5, Publ. Galeria BWA Zielona Góra / Green Carrot Art Development Foundation, Zielona Góra, Polska, 2015

94 pages
Text: „The colonizers of imagination” by Ewa Toniak
Text: „From the Wunderkammer to Chorography” by Gocshka Gawlik
Design: Maciek Sobczak

1


Marcin Zawicki / Vít Ondráček. Malarstwo

ISBN: 978-83-940151-9-0, Publ. City Gallery in Wroclaw, Wrocław, Polska, 2015

24 pages
Text: „Laboratory of the end and the beginning” by Agnieszka Patała
Design: Marta Płonka

1


The Fall

ISBN: 978-83-61270-48-5, Publ. National Art Gallery, Sopot, Polska 2012

72 pages
Text: „The Fall” by Ewa Toniak
Text: „The Expedition” by Grzegorz Janczarski
Design: Tomasz Pawluczuk / Nylon Studio

1


The Wunderkammer / Wunderkamera

ISBN: 978-83-88735-37-0, Publ.Green Carrot Art Development Foundation, Warszawa, Polska, 2012

48 pages
Text: „Nostalgia, Irony or New Romanticism” by Grzegorz Janczarski
Text  by Ewa Toniak
Text: „Like a Phoenix from the Ashes” by Olga Lewicka
Design: Dorota Podlaska

1