LIFE

18—20 August 2017, Królewska Fabryka Karabinów / boiler room at Łąkowa 35/38, GdańskMarcin Zawicki / site-specific installation
LASY (FORESTS) / sound installation

The law of conservation of energy and chemical cycling make life recreate itself feeding on the remnants of what used to be. The highest sprout robs the low ones of light. Life has its aesthetic representation; the beauty of its forms follows their perfect practicality. Nothing is random. Loss of energy is death. Growth seems endless; perfect form seems non-existent. Similar relations and biological processes can be found in the whole organic world. They rule the act of creation, too. Expansion and evolution; multiplication and colonisation; homeostasis and separation. In Svante Arrhenius’ hypothesis of panspermia, life is not a result of chemical reactions turning non-living matter into living matter. Bacteria are thought to have come to the Earth on meteors. The first gesture is a touch of the Demiurge, an intervention from beyond the system, but the role of Creator is played by the matter itself. The actual beginning can be negated or forever pushed away. Multiplication, sprouting, expansion are prerequisites. The evolution of form is the goal and the cause.


Marcin Zawicki / instalacja site-specific
LASY / instalacja dźwiękowa

Zasada zachowania energii i obieg materii oznaczają ciągłe powstawanie na nowo – zawsze na nawozie tego, co było przedtem. Pęd, który wyrośnie najwyżej, zabierze światło innym, niższym. Życie ma swoją reprezentację estetyczną; piękno jego form wynika z ich doskonałej utylitarności. Nic tu nie jest przypadkowe, taka strata energii oznaczałaby śmierć. Rozwój zdaje się nie mieć końca, a forma doskonała nie istnieć. Podobne relacje, procesy biologiczne rządzą całym światem natury ożywionej. Kierują także aktem twórczym. Rozrost i ewolucja, namnażanie i kolonizacja. Homeostaza i wyodrębnienie ze świata. Według hipotezy panspermii Svante Arrheniusa, życie nie powstało na skutek przemian chemicznych, z materii nieożywionej, lecz bakterie trafiły na Ziemię na powierzchni meteorytów. Pierwszy gest jest dotknięciem Demiurga, ingerencją spoza układu, ale rolę Twórcy przejmuje samo tworzywo. Prawdziwy początek można oddalać w nieskończoność lub w ogóle go zanegować. Namnażanie, kiełkowanie, ekspansja to warunki konieczne. Formalna ewolucja jest celem i przyczyną.


Video from Miejsca by Konrad Kulczyński:


About Miejsca/Places series:

Miejsca” to nieregularny cykl minimalistycznych działań artystycznych w przestrzeniach zamkniętych rozsianych na mapie miasta i napotkanych w drodze poszukiwań. Wejście do Miejsca i zastanie go takim, jakie ono jest, w konkretnym punkcie kontinuum czasu. Przestrzeń jest dla tego projektu punktem wyjścia i sytuacją samą w sobie. Artystyczna ingerencja w Miejsce to odpowiedź artystów na zastaną przestrzeń.

„Miejsca” ukazywać będą przestrzeń jako doświadczenie synestetyczne i działające na wszystkie zmysły. Jak pisze Juhani Pallasmaa w „Oczach skóry”: „Każde wzruszające doświadczenie architektury jest wielozmysłowe; jakości przestrzeni, materiału, skali są mierzone w równym stopniu przez oko, nos, skórę, język, szkielet i mięśnie. Architektura wzmacnia doświadczenie egzystencjalne, jednostkowe poczucie bycia w świecie, to zaś stanowi w sposób istotny wzmocnione doświadczenie podmiotowości. Zamiast samego wzroku czy klasycznych pięciu zmysłów, architektura aktywizuje różne sfery doświadczania sensorycznego, które reagują z sobą i przenikają się nawzajem”.

miejsca.eu


Curator: Natalia Cyrzan
Producers: Larysa Sałamacha, Anna Jankowska
Visual identity: propermarks.com
Graphic design for Places #2: Sylwia Kasprowicz / fusystudio.pl
Photos: Lucyna Kolendo
Organiser: City Culture Institute / ikm.gda.pl
Partner: Królewska Fabryka Karabinów
Photo documentation: Michał Szymończyk
Video documentation: Konrad Kulczyński Videography / konradkulczynski.com


PRESS (in PL language):

K-MAG<<<

Gazeta Wyborcza<<<