REVIEWS


Zbigniew Brzostowski   |   2023

Marcin Zawicki’s diegesis peri tes akinetes physeos (ENG)   |   Marcina Zawickiego diegesis peri tes akinetes physeos (PL)

Marek Kamieński   |   2019

The Truffle from Savoy – Marcin Zawicki’s collector’s items (ENG)   |   Trufla z Savoyu – Collector’s Items Maricina Zawickiego (PL)

Marta Smolińska   |   2016

Greasy umbilical cords of the world (ENG)   |   Śliskie pępowiny świata (PL)

Stach Szabłowski   |   2016

A garden nonexistent yet represented (ENG)   |   Ogród nieistniejący, ale przedstawiony (PL) 

Agnieszka Patała   |   2015

Laboratory of the end and the beginning (ENG)   |   Laboratorium końca i początku (PL)

Ewa Toniak   |   2015

The colonizers of imagination (ENG)   |   Kolonizatorzy wyobraźni (PL)

Goschka Gawlik  |  2015

From The Wunderkammer to Chorography (ENG)   |   Od Wunderkamery do Chorografii (PL)

Agnieszka Kulazińska   |   2013

Still Lifes by Marcin Zawicki (ENG |   Martwe natury Marcina Zawickiego (PL)

Ewa Toniak   |   2012

The Wunderkammer (ENG)   |   Wunderkamera (PL)

Olga Lewicka  |  2012

Like a Phoenix from the ashes (ENG)   |   Jak Feniks z popiołów (PL)