2024

Local perceptions / 9th festiwal of painting, Geppart Gallery, Wrocław, 15.05 – 30.06.2024

curators: Łukasz Huculak, Anna Kołodziejczyk, Kamil Moskowczenko
artists: Karol Babicz, Bezimienny, Marta Borgosz, Krzysztof Gliszczyński, Jarosław Grulkowski, Łukasz Huculak, Joanna Kaucz, Anna Kołodziejczyk, Monika Kopczewska, Domingos Loureiro, Michał Marek, Jan Mioduszewski, Kamil Moskowczenko, Przemysław Pintal, Marlena Promna, Wojciech Pukocz, Luca Pulvirenti, Sonia Ruciak, Norman Smużniak, Hiraku Suzuki, Anna Szewczyk, Daniela Tagowska, Andrzej Tobis, Contantinos Velonis, Marcin Zawicki

Tytuł międzynarodowej wystawy, zaczerpnięty z terminologii prawniczej, odnosi się do spojrzenia na miejsca i przestrzeń w jakiej funkcjonują artyści jako niezależni i zewnętrzni obserwatorzy analizujący własny, lokalny wycinek rzeczywistości. W projekcie tym, ważne jest miejsce, które artysta świadomie wybiera by przyjrzeć się występującym w nim uwarunkowaniom oraz ich relacjom. Fraktalna struktura lokalności jako określenia przejawia się w spektrum tego co może być uznane za lokalne, miejscowe czy odróżniające. 
Celem wystawy jest zestawienie różnorodnych metod analitycznego spojrzenia oraz wielu sposobów definiowania miejsca jako scenerii zjawisk lokalnych. Ważne tu jest zderzenie lokalnej perspektywy artystów wywodzących się z różnych ośrodków, w tym artystów związanych z polskimi Akademiami Sztuk Pięknych (Wrocław, Kraków, Warszawa, Gdańsk) oraz z Akademiami zagranicznymi (Grecja / Ateny, Włochy/Palermo, Węgry/Budapeszt, Japonia/ Tokio).


Myślę i czuję, Ośrodek Propagandy Sztuki / ASP w Łodzi, Łódź 13.05 – 16.06.2024

collective exhibition and confference

curators: Aleksandra Ignasiak, Tomasz Musiał

artists: Karol Babicz, Stanisław Baj, Paweł Baśnik, Beata Ewa Białecka, Tadeusz Boruta, Izabela Chamczyk, Tomasz Ciecierski, Joanna Cisek, Sławomir Elsner, Bartosz Kokosiński, Anna Kopeć – Gibas, Dorota Kozieradzka i Michał Szuszkiewicz, Aleksandra Gieraga, Piotr Kotlicki, Edyta Kowalewska, Marian Kuczma, Wojciech Leder, Dominik Lejman, Tomasz Milanowski, Magdalena Moskwa, Izabela Morzyszek, Tomasz Musiał, Anna Tomaszewska – Nelson, Maciej Olekszy, Bartłomiej Otocki, Łukasz Patelczyk, Bartłomiej Radosz, Józef Robakowski, Zbigniew Romańczuk, Michał Rybiński, Slow Painting Studio, Piotr Stachlewski, Witold Stelmachniewicz, Agula Swoboda, Grzegorz Sztwiertnia, Joanna Trzcińska, Marcin Zawicki.


Niewątpliwie stoimy na progu kolejnej rewolucji technologicznej. Jedni patrzą na AI niechętnie, obawiając się przejęcia świata sztuki przez maszyny, inni zaś traktują ją jako kolejne narzędzie pracy. Pamiętajmy jednak, że 150 lat temu wynalezienie fotografii zrewolucjonizowało medium malarstwa. Potencjał systemów AI jest ogromny, ale czy jest w stanie dokonać podobnego przełomu?Wystawa „Myślę i czuję” to ogólnopolska prezentacja malarstwa, umieszczona w kontekście sztucznej inteligencji, lecz także nieco w kontrze do niej. Skupia się na potencjale ludzkiego malarstwa – jego bogactwie tematów, technik i stylistyk, które nadają tej dziedzinie niemal nieograniczone możliwości. Mamy nadzieję, że dobór prac przyczyni się również do głębokiej refleksji na temat natury człowieka. Wystawa ukazuje jego złożoność oraz podkreśla rolę artysty w procesie twórczym, wraz z jego emocjami, inteligencją, intuicją, innowacyjnością oraz życiem duchowym. Jest także pełna trudnych do podrobienia śladów jego fizycznej obecności, stając się prawdziwym wyzwaniem artystycznym dla najnowszego wynalazku ludzkości.
Wystawa zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury

myślę i czuję<<<


The Island of the Day Before, Nature Education Center of the Jagiellonian University, Kraków, 12.01 – 8.02.2024

curators: prof. Bartosz Płachno, prof. Łukasz Huculak, dr Paweł Baśnik

artists: Lena Achtelik, Paweł Baśnik, Rafał Borcz, Łukasz Huculak, Mikołaj Kowalski, Krzysztof Marchlak, Kamil Moskowczenko, Inside Job, Anna Kołodziejczyk, Kamil Kukla, Tomasz Kulka, Małgorzata Pawlak, Monika Polak, Wojciech Ireneusz Sobczyk, Łukasz Stokłosa, Sławomir Toman, Marcin Zawicki.

Rozległy horyzont, bezkresny błękit morza, lekkość obłoków, nieoswojony pejzaż i rzadkie endemity. Wysiłek pokonania morskich odmętów nagradza egzotyczna fauna i bogactwo flory. Wyspa zjawia się jako malarski motyw i symbol szczęścia u Watteau, jako miejsce niedzielnych przechadzek u Seurata, lecz także jako wyspa umarłych u Böcklina czy podbiegunowa Ultima Thule u Edwina Churcha.
Kolejna edycja projektu, w ramach którego w krakowskim Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ obok naturaliów prezentowane są dzieła sztuki, nawiązuje do poznawczego imperatywu, który gnał Marco Polo, Benedykta Polaka czy Aleksandra Humboldta ku nieznanym lądom. Biorący udział w wystawie artyści związani z ASP we Wrocławiu, ASP i UP w Krakowie, ASP w Katowicach, UMCS w Lublinie i ASP w Gdańsku, wcielą się na chwilę w rolę towarzyszących wyprawom wielkich odkrywców malarzy i rytowników, którzy zobowiązani do tworzenia wizerunków napotkanych dziwów stawiali fundamenty nowożytnej dokumentacji naukowej. Podejmą próbę wizualnej rekonstrukcji geografii i topografii egzotycznych lądów oraz morfologii napotkanych tam okazów.
Tytuł wystawy przywołuje książkę Umberto Eco, w której rezonują liczne nawiązania do poprzedników, choćby „Podróży Guliwera” czy „Kandyda”. Jej fabuła, osadzona w rzeczywistości rywalizacji europejskich mocarstw o dostęp do nowych lądów i znajdujących się tam zasobów, podejmuje zagadnienie podróży, zarówno w czasie, jak i przestrzeni, w trakcie której rzeczywistość odsłania nieznane dotychczas aspekty.